Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Fant du ut hvem som sparket ballen i ruten. Her er svaret.

2016-01-22

Hvem snakker sant ?

Who kicked the ball and broke the window?

Fire ungdommer spaker fotball på løkka, men så plutselig kommer det et sleivspark og en vindusrute knuses. Eieren av huset styrter og stiller ungdommene til rette. Men det viser seg at bare en av dem snakker sant .

Nikolai: Det var Helene som sparket ballen

Markus: Det var ikke meg

Helene: Bastian gjorde det

Bastian: Helene lyver

Kan du finne ut hvem som sparket ballen i ruta ?


Løsning

Når vi går ut fra at bare ett utsagn er rett, blir det:

  • Hvis det var Nikolai, så snakker Markus og Bastian sant.
  • Hvis det var Helene, så snakker Nikolai, Markus og Bastian sant.
  • Hvis det var Bastian, så snakker Markus og Helene sant.
  • Hvis det var Markus, er det bare Bastian som snakker sant.

Og ut fra forutsetningen om at det bare var 1 som snakket sant, var det Markus som sparket ballen i vinduet.


e-news

Bli abbonent på vårt nyhetsbrev og få nyttig informasjon om våre produkter, applikasjoner samt annet nyttig stoff.

Subscribe

Les våre elektroniske nyhetsbrev: