Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Spennende samarbeid mellom næringsliv og høgskole

Høgskolen i Telemark og Pepperl+Fuchs med spennende samarbeid innen automatisering.

Høgskolen i Telemark og Pepperl+Fuchs har i flere år samarbeidet tett på flere fronter innen automatisering. Pepperl+Fuchs er hvert år gjesteforelesere på høgskolen i utvalgte fagfelt innen automatisering, og Høgskolen i Telemark benytter sensorer og systemkomponenter fra Pepperl+Fuchs i sine undervisningsmodeller. Samarbeidet er fruktbart for begge parter og gir viktige synergier.


Salgssjef Agnar Sæland i Pepperl+Fuchs underviser på Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Telemark, Fakultet for teknologiske fag er lokalisert i Porsgrunn, og skolens nærhet til den lokale industrien har vært utnyttet positivt i mange år. Nærheten til industrien er også en av årsakene til at det er lokalisert en betydelig mengde leverandørbedrifter i området. Spesielt innen automatiseringsfaget er samarbeidet godt og synergiene mange.

Det er viktig at studentene får en god forståelse for hvordan næringslivet tenker og hvilke trender som rører seg i markedet. Derfor inviteres Pepperl+Fuchs hvert år til å holde gjesteforelesninger for 3. års bachelorstudenter. De fagområdene som Pepperl+Fuchs underviser i er ex-teknologi, RFID, sensorteknologi, maskinsikkerhet, AS-Interface, og nå også innen konseptet Industri 4.0.Høgskolelektor Morten Pedersen på Institutt for elektro, IT og kybernetikk.

«Samarbeidet med Pepperl+Fuchs gir studentene nyttig informasjon samtidig som det styrker relasjonene til næringslivet. Samarbeidet er et viktig element i kvaliteten på vår undervisning», uttaler høgskolelektor Morten Pedersen på Institutt for elektro, IT og kybernetikk.

«I tillegg til undervisningssamarbeidet benytter vi også produkter og kompetanse fra Pepperl+Fuchs i våre undervisningsmodeller. En av våre modeller er en hel produksjonsfabrikk i miniatyr med mange forskjellige typer instrumentering. Deriblant er det spennende produkter og teknologier fra Pepperl+Fuchs» uttaler Pedersen videre.

Salgssjef i Pepperl+Fuchs, Agnar Sæland, poengterer at samarbeidet med Høgskolen er av stor betydning. «Det gir oss en god mulighet til å teste utstyret i reelle applikasjoner, og kompetansen på høgskolen tilfører oss mange nyttige erfaringer» sier Sæland. «Vårt konsern er i front i utviklingen av ny teknologi og vi får viktig brukerkompetanse samtidig som høgskolen får tilgang til det siste innen produkter og systemer. Dette er en riktig vinn-vinn-situasjon» fortsetter Sæland.

Høgskolen i Telemark har 6900 studenter og er allerede en stor utdanningsinstitusjon. Fra neste år fusjoneres de med Høgskolen i Buskerud og Vestfold og jobber med å få universitetsakkreditering.

Pepperl+Fuchs har globalt ca. 6000 ansatte innen instrumentering og automatisering med hovedkontor i Tyskland og datterselskaper og fabrikker over hele verden.