Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Fiberoptisk splitterboks for Ex-område

Fiberoptisk splitterboks for Ex-område
FXLS2.FO* splitterboks for fiberoptikk i Ex-område

 

Fiberoptiske signaler blir normalt sett ikke sett på som farlige. Men en rimelig kraftig lysstråle kan medføre risiko om den ikke blir behandlet med varsomhet og på riktig måte.


Fiberoptikk- fra kontor til industrielle nettverk

I dag går størstedelen av all datakommunikasjon over fiberoptikk med lasersendere som drivkraft. I prosessanlegg står fiberoptikk for kommunikasjonen mellom de forskjellige prosesscomputerne. Det kan være kontorkommunikasjon på Ethernet så vel som signaler i felt.

Beklageligvis kan signalene fra en fiberkabel komme på avveie ved at en konnektor står med åpen ende eller at en skjøt er defekt. I verste fall kan et laserlys som treffer en liten overflate skape så høy overflatetemperatur at det overskrider grensene for Ex-sikkerhet.

Som en følge av dette, definerer Part 28 av IEC/EN 60079 tre forskjellige metoder for å beskytte fiberoptiske, laserbaserte nettverk. "Ex op sh ‘Optical system with interlock" forhindrer antennelse ved rask nedkobling av signalet.  "Ex op is ‘Inherently safe optical radiation" begrenser lysets energimengde på samme måte som egensikre elektriske kretser. "Protected optical radiation’ Ex op pr" utgjør en mekanisk beskyttelse av de områder der lyslekkasje kan oppstå. Dette tilsvarer Ex-e i den elektriske verden.

 


Ex-sertifiserte splitterbokser for fiberoptikk i StSt316 syrefast stål

Pepperl+Fuchs lanserer nå FXLS2.FO* som er en splitterboks for fiberoptikk. Den har plass til opp til 8 splittere som hver kan romme 12 kabeltilkoblinger. Koblingsboksene er robuste og i syrefast stål.

De er sertifisert i henhold for "Ex op pr ‘Protected Optical Radiation" i henhold til IEC/EN 60079-28 og kan utstyres med forskjellige typer kabelgjennomføringer. Overflatebehandlingen og designet er gjort slik at det kan settes inn i miljøer med spesielle hygieniske krav.

 


Oppsummering

  • Sikker beskyttelse av fiberoptiske splittere i Ex-område
  • Installasjon i Sone 1 og Sone 2
  • Ex op pr sertifisert
  • Kabinett i syrefast stål
  • Opp til 8 splittere med tilkobling til 12 kabler hver
  • Bredt program av kabelgjennomføringer og blindplugger