Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

6 grunner til hvorfor HART lønner seg for deg

HART Communication Protocol

For ca 30 år siden ble HART-protokollen utviklet (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) og like lenge har den vært et iktig element innen prosessautomasjon.

Ved å studere dagens status samt analysere framtidsutsiktene, finner man svaret på hvorfor det har blitt en stor suksess, og hvilke fordeler det gir brukeren.


1. Grenseoverskridende

En stor og viktig fordel med HART er at den er akseptert på alle kontinenter, i forskjellige bransjer, og i forskjellige typer industri. Det er en leverandør-uavhengig, åpen protokoll med veletablerte og standardiserte kommandoer. Dagens feltinstrumenter har HART-funksjonalitet innebygd som standard.

 


2. Valgfrihet

Nesten alle leverandører leverer produkter med HART-interface. HART er den dominerende protokollen innen prosessautomasjon. I følge HART Communication Foundation , finnes det over 30 millioner HART-kompatible enheter installert i verden.


3. Kontinuitet

HART Communication Foundation  koordinerer world wide aktiviteter sørger for kontinuerlig utvikling av HART-protokollen. Utstyret har forandret seg, applikasjonene har forandret seg, men HART Communication Foundation har fulgt med i timen og tilpasset seg forandringene.

 

4. Sømløs integrasjon

På grunn av at HART-protokollen er basert på konvensjonell wiring, kan eksisterende anlegg enkelt utvides med HART-funksjonalitet. En stor fordel er at de eksisterende 4-20mA-sløyfene forblir uendret på grunn av at HART allerede er innebygd i de fleste feltinstrumenter. HART-protokollen er sømløst integrert i både analog signalgang og digital kommunikasjonsteknologi.

 

5. Mer informasjon

De fleste av dagens instrumenteringsanlegg er fortsatt basert på 4-20mA. Hvert instrument leverer sit "hovedsignal" i strømsløyfen. Men på grunn av HART-funksjonaliteten er også flere måleverdier tilgjengelige, og disse sendes digitalt på den analoge strømsløyfen. For eksempel kan en trykktransmitter også sende ut et temperaturproposjonalt signal.


6. Talentfull

Ved hjelp av en HART-multiplekser kan man tilkoble HART-kompatible feltinstrumenter til at såkalt asset management system. Om feltinstrumentet leverer mer informasjon enn målesignalet, kan disse informasjonene gjøres tilgjengelig for styresystemet via HART-kommunikasjon. HART-signalene kan også inneholde statusinformasjon om feltinstrumentet.