Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

ITOs leverandørpris 2015 til pepperl+Fuchs AS

Pepperl+Fuchs AS ved Yngve Bekkevik ble i forbindelse med ITO’s åpning av nye produksjonslokaler på Tyristrand hedret med prisen Årets leverandør.


ASI-komponenter på Pall-Pack 8000

ITO har hovedkontor i Oslo, men har sine produksjonslokaler på Tyristrand. Her produseres produkter innen materialhåndtering for mange forskjellige bransjer. Datterselskapet Pall-Pack AS utvikler og produserer blant annet strekkfilmmaskiner for sikring av gods på paller. ITO er et gammelt og velrenommert firma innen materialhåndteringsbransjen og ble grunnlagt så tidlig som i 1959.

ITO har hele tiden vært et innovativt selskap som er villige til å gå de ekstra milene som kreves for å ta i bruk ny teknologi. Det bør nevnes at ITO tok i bruk digital sensorkommunikasjon basert på AS-Interface så tidlig som i 1996. Og allerede for 5 år siden introduserte man maskinsikkerhetskomponenter basert på AS-Interface. Pepperl+Fuchs var med og startet det internasjonale konsortiet som utviklet AS-interface-standarden på begynnelsen av 90-tallet og var blant de første som introduserte ASI sikkerhet. På den måten er vi begge innovatører innen moderne sensorteknologi og kommunikasjon.


Franek Stachacz overrekker Leverandørprisen 2015 til Yngve Bekkevik

På det innovative planet ligger også kjernen i det gode samarbeidet mellom Pepperl+Fuchs og ITO. Pepperl+Fuchs er en ledende produsent og leverandør av alle typer sensorteknologi mot det globale automasjonsmarkedet og ITO er en produsent av maskiner og utstyr som øker sin verdiskapning gjennom å tenke nytt og ved å materialisere fordelene ved å implementere ny teknologi i sine maskiner.

Men for å lykkes som leverandør og bruker av innovative produkter, kreves et gjensidig samarbeid der leverandørens produktkunnskap smelter sammen med brukerens applikasjonskunnskap. Og nettopp dette var grunnen til at Pepperl+Fuchs ved Yngve Bekkevik fikk Leverandørprisen. Franek Stachacz, som er leder av produksjonsavdelingen på Tyristrand, poengterer at et viktig suksesskriterium for dem er det tette og gode teknologisamarbeidet med sine viktigste leverandører.