Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

BENTELER Automotive i Farsund bruker RFID fra P+F

BENTELER Automotive i Farsund er verdensledende på støping av bildeler i aluminium og har en mengde store bilmerker på sin kundeliste, deriblant Ferrari. Vi har i en årrekke vært BENTELERs samarbeidspartner innen RFID i produksjonen.

Applikasjonen i Farsund starter med at det blir produsert en sandkjerne som danner hullrommet i delene som blir støpt. Sandkjernen transporteres på en palett med RFID tag til støpemaskienen som etter avhentet kjerne legger på en ferdig støpt del. Denne blir så transportert til kjerneubanking hvor kjernen fjernes. Delene transporteres videre til bearbeiding hvor delene blir grovmaskinert for så å blir kjørt gjennom røntgen for godkjenning.

RFID-tagen og dens informasjon brukes i alle prosesser gjennom produksjonen. Når delene skilles fra paletten (hvor tagen sitter), tar det overordnede MES-systemet informasjonen videre til pakking og skipning.
  
Vi har snakket med Thor Magne Ubostad som sier: «Vi startet med RFID i vår produksjon i år 2000, og har bygd det ut hele tiden etterpå. RFID fra Pepperl+Fuchs er vår standard for sporbarhet i produksjonen»
 
BENTELER i Farsund har mest brukt RFID i frekvensområdet 125 kHz. Dette er produkter som egner seg for lesing og skriving på korte avstander. Bedriften har også tatt i bruk UHF-teknologien. I disse frekvensområdene kan man oppnå mye større leseavstand, samt at UHF-teknologien også åpner opp for å lese mange tags samtidig, såkalt multitag lesing.
 
Støpeprosessen i Farsund foregår i røffe industrielle omgivelser, og dette stiller høye krav til utstyret som brukes. Høy IP grad og god EMC-beskyttelse er viktige parametere ved valg av utstyr.
 
Applikasjonen på BENTELER er et godt eksempel på RFID i en såkalt «closed loop»-applikasjon. Det vil si at RFID-taggene brukes om igjen når produktet forlater fabrikken. Pallen med RFID-tag blir da klargjort for en ny runde i og tag’en blir tømt og deretter fylt med ny informasjon. Typisk for en slik applikasjon er at RFID-utstyret er tilpasset fabrikkens miljø og er ofte bygd for et røft industrielt klima.

Som eksempel på produktene som brukes på BENTELER, er RFID-tagen IPC03-50P som kommuniserer med at lesehode av type IPH-18GM-V1. Informasjonen fra lesehode går deretter videre til en RFID controller av type IC-KP2-1HB17-2V1D. Dette er bare ett eksempel på et oppsett. Enhver applikasjon løses individuelt, og våre salgsingeniører har både produkt- og applikasjonskompetanse. På den måten sikres god funksjonalitet på RFID-anleggene vi leverer.