Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Farsund Aluminim Casting bruker RFID fra P+F

Få norske firma har så imponerende kundeliste som Farsund Aluminum Casting AS. Her finner du blant annet Ferrari, Porsche, Bentley og BMW. For å få til dette er produksjon med høy kvalitet og sporbarhet nøkkelkriterier. Utstrakt bruk av RFID i produksjonsprosessen har vært viktig for å få til dette, og siden oppstarten for mer enn 15 år siden har Pepperl+Fuchs vært valgt som RFID-leverandør.

Støpeprosessen hos FAC foregår i røffe industrielle omgivelser, og dette stiller høye krav til utstyret som brukes. Høy IP grad og god EMC-beskyttelse er viktige parametere ved valg av utstyr. FAC var avhengig av et lese-/skrivesystem, dvs på en stasjon skrives informasjon inn i brikkene for så å leses ut senere i produksjonsprosessen, og et system basert på 125KHz ble valgt.

Brikkene som ble valgt er testet med mer enn 200 000 suksessfulle lese-/skrivesykluser, noe som sikrer lang levertid på brikkene. Den teknologiske utviklingen har gått videre siden første installasjon, men selv om lesehoder og forsterkerenheter er oppgradert til Ident Control, kan eksisterende brikker benyttes.

«RFID-systemet fra Pepperl+Fuchs har svart til forventningene vi hadde da vi valgte det, og vi har nå valgt å fortsette med RFID-utstyr fra Pepperl+Fuchs også i nye prosjekter» sier prosjektansvarlig Thor Magne Ubostad. FAC har og implementert RFID fra P+F i sitt nye lagersytringssystem.