Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Trender innen industriell RFID

Trendene innen RFID for fabrikkautomasjon er forskjellige fra trendene innen logistikk og kommersielle RFID-applikasjoner. For industrielle applikasjoner er pålitelighet, oppetid og lesehastighet viktige parametre.

RFID-applikasjoner for logistikk og kommersielle applikasjoner er kjennetegnet ved ekstremt mange og billige tags, lang leseavstand samt multitag-lesing. I de fleste fall er dette ikke tilfellet for RFID brukt innen fabrikkautomasjon.

Innen fabrikkautomasjon er materialhåndtering en av de største anvendelsesområdene for RFID. De er som regel såkalte closed-loop applikasjoner. Det betyr at RFID-brikkene plasseres på materialbærere som paller, transportrammer og kasser, og benyttes om og om igjen. Prisen pr. tag er ikke vesentlig da de benyttes mange ganger.

Trenden innen fabrikkautomasjon er å lage produktene industrielle; det vil si robuste, raske og pålitelige. På den måten oppnås høy pålitelighet, og anleggets nedetid begrenses til et minimum. Man arbeider i dag for en tilgjengelighet på 99,99% for å holde produktiviteten på et høyt nivå. Dette ambisiøse målet krever innsats på mange plan.


Industrielle komponenter
Kommersiell RFID-teknologi er ikke godt nok for industrielle applikasjoner. Her anvendes det ofte plastkapslinger, koaksialantenner, uskjermede kabler, begrenset temperaturområde, og de er ikke designet for kontinuerlig bruk. Industrielle produkter er kapslet inn i solide støpte hus av f. eks aluminium, stål etc. Disse materialene ivaretar mekanisk beskyttelse så vel som elektromagnetisk beskyttelse. Elektriske tilkoblinger er av solid industriell type. Det sikrer gode kontaktforbindelser og enkel utskiftning.

Hastighet
RFID-systemer er ofte benyttet for å lese og eller skrive langs en transportlinje. Vanlig informasjon er om produktet er ok og har passert testen. Dette foregår alltid etter et spesiellt trinn i produksjonsprosessen , og med langsomme lese-skrivesystemer blir produksjonshastigheten redusert. I dag benyttes mer og mer RFID-systemer i HF og UHF-området og responstidene blir kortere og kortere. Dette er viktig da produksjonslinjens produktivitet påvirker bedriftens totale produktivitet og lønnsomhet.

Industrielle nettverk.
Tidligere har Ethernet vaært industristandarden for overføring til og fra RFID-controllere. Ethernet har eksistert lenge og nå er det oppe i 100bm-klassen hva angår hastighet, og det er pålitelig. Men det er ikke godt nok. Industrielle applikasjoner krever mer, blant annet realtime ytelse, enkel idriftsetting og industrielle elektriske plugger og konnektorer. På grunnlag av disse kravene, har det dukket om nett som EtherCat, Profinet og etherNet/IP. Dette er alle sammen nettverksteknologier som støtter realtime applikasjoner og er følgelig ideelle i industrielle applikasjoner.

Diagnose
Høy hastighet og enkelt vedlikehold er ikke i seg selv nok til å utgjøre et effektivt system for fabrikkautomasjon. Diagnosefunksjoner er også en viktig egenskap. Mange FRID-controllere er i dag utstyrt med funksjoner for diagnostisering. Også webgrensesnitt bygges inn i controllerne. Det er bare å skrive controllerens IP-adresse inn i adressevinduet i hvilken som helst browser, og på skjermen dukker det opp et konfigureringsverktøy og en diagnose-app. Der kan man få info om sendte kommandoer og mottatte telegram. Til og med en mailklient kan bli konfigurert. På den måten kan det bli sendt ut en mail om det oppstår en feil på f.eks et lesehode. Mailen kan inneholde info om hvilken komponent som feiler,