Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Markedets eneste Ex-godkjente HART loop converter

Ex-godkjent HART Loop Converter
Brukervennligheten til vår Ex-godkjente HART loop-controller gjør den til en ideell løsning i retrofit-prosjekter

Med HART Loop Converter (HLC) fra Pepperl+Fuchs, kan du få fram ny informasjon fra din eksisterende instrumentering. Pepperl+Fuchs tilbyr den eneste Ex-godkjente HART Loop Converteren på markedet. Den gjør tilgjengelig viktig informasjon fra dine HART-instrumenter. Det kan være:

 • Masseflowmetere
 • Temperaturtransmitttere
 • Trykktransmittere
 • Coreolismålere
 • Ultralyd og Vortexmålere
 • pH-transmittere
 • Nivåtransmittere
 • Ventilaktuatorer

Brukervennligheten til vår Ex-godkjente HART loop-controller gjør den til en ideell løsning i retrofit-prosjekter.


Tilgang til ekstra informasjon fra multivariable massflowtransmittere

Som et eksempel kan nevnes at multivariable masseflowtransmittere måler tre prosessvariabler (trykk, temperatur, differansetrykk). Disse variablene blir brukt internt til å kalkulere massegjennomstrømningen. Den kalkulerte verdien sendes så ut som et 4-20mA signal til prosesskontrollsystemet. Uheldigvis, om man ikke har et HART-basert styresystem, er det ingen mulighet til å overvåke de øvrige variblene som benyttes i målekalkulasjonen.

Men disse variablene kan være interessante av andre årsaker innen prosessovervåkingen. Det er der HART loopkonverteren kommer inn og kan få tak i alle de multivariable verdiene. Uten denne er det ikke mulig. 

 

Konvertere HART til 4…20 mA

HART loop converteren kan installeres transparent i 4-20mA instrumentsløyfer og avlese de overlagrede HART-signalene i sløyfen. HART-signalene kan deretter konverteres til 4-20mA som i sin tur kan sendes videre til distribuert kontrollsystem eller PLS.

Dette medfører at alle tilgjengelige signaler fra multivariable transmittere kan sendes videre som 4-20mA selv om transmitteren ikke er utstyrt med flere analogutganger.


Alarmhåndtering

HART loop-converteren kan også leveres med 2 eller 4 digitale releutganger. Disse kan benyttes som standard alarmsignaler ved høye og eller lave prosessverdier. Forkjellen på denne alarmfunksjonen i forhold til en vanlig alarmenhet er at HART-converteren benytter seg av det digitale HART-signalet og ikke det analoge prosessignalet.

Dette gjør at HART loop-converteren kan overvåke hvilken som helst av de tilgjengelige prosessvariablene. For eksempel kan et multivariabel masse-flowmeter gi alarm når for eksempel temperaturen overskrider et setpunkt. Hver alarmkanal kan settes individuelt. Begge alarmer kan settes på samme prosessvariabel, eller på hver sin.

 


Mange fordeler:

 • Behøver ikke transmitter power supply i tillegg
 • Finnes i Ex-utførelse- ikke bruk for barriere
 • I tillegg til den primære måleverdien er multivariable signaler tilgjengelige
 • Plug and Play på grunn av automatisk deteksjon av feltsignaler
 • Automatisk skanning av adresser på feltinstrumentene. Viktig i multidrop-applikasjoner
 • Splitterfunksjon; ett ingangssignal kan settes på flere utganger
 • Opp til 4 alarmutganger
 • Passiv inngang gir ingen merkbar endring i signalsløyfen (Ex, SIL)
 • Diagnosedisplay for lokal setup og overvåking
 • Fungerer mot HART 7 med HART-stack firmware-oppdatering