Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Skikkelig brukbar - LED multistrålescanner R2100

Et hestehode foran. PRT-teknologi fra Pepperl+Fuchs

Multistråle LED Scanner R2100
Multistråle LED Scanner R2100

Pulse Ranging Technology (PRT) er et innovativt måleprinsipp fra Pepperl+Fuchs. PRT er godt etablert innen mange grener av automatiseringsfaget. Multistråle LED Scanneren R2100 muliggjør et vell av applikasjoner ved å kombinere PRT med Ultra-IR LED og Multistrålescan. Nå er PRT mer kraftfullt måleprinsipp enn noen gang før ved at man kan realisere to-dimensjonal scanning over et areal istedet for bare i et punkt. R2100 har mange LED-stråler som gjør den egnet til å detektere på ujevne overflater.

Pulse Ranging Technology – en ekte såkalt "time-of-flight" teknologi


Virkemåte for Pulse Ranging Technology (PRT)

Sensorer med PRT sender ut en meget kort men intens lysstråle. Avstanden til objektet kalkuleres ved å benytte lysets hastighet og regne ut tiden før lysstrålen har returnert tilbake fra måleobjektet. Til forskjell fra andre måleinstrumenter som benytter det såkalte "time off-flight" måleprinsippet sender PRT-sensorer ut korte intensive pulser og ikke et kontinuerlig lyssignal. PRT-signalet sendes ut opp til 250,000 ganger pr sekund. Sammenlignet med en kontinuerlig lysstråle kan energien i en PRT-puls være 1000 ganger kraftigere. Det gjør det mulig med en stabil deteksjon av objekter på avstander opp til 300m eller mer.  Til forskjell fra målere som baserer seg på trianguleringsteknologi, er ikke PRT-baserte målere avhengige av en spesiell geometrisk fasong på måleren. Derfor  kan det oppnås betydelig mindre byggemål på sensorer med lang deteksjonsavstand. Og samtidig bibeholdes en høy kvalitet på måleresultatet.


Applikasjon for R2100

Multistråle LED scanneren R2100 har et sofistikert design for å oppnå maksimal effektivitet. Dette kombinert med innovativ teknologi, oppnår R2100 pålitelige og gode målesignaler. Den er velegnet for krevende utendørs applikasjoner i mobilt utstyr så vel som avanserte innendørs anvendelser innen intralogistikk og maskinapplikasjoner.Ved å detektere grensen mellom jordet og aksene, oppnås en perfekt linje for innhøstingsmaskinen

R2100 er meget godt egnet til å detektere klippekanten på innhøstingsmaskiner. De emitterende LED-elementene scanner over en vinkel på over 88 grader. På den måten kan det detekteres eksakt hvor klippekanten skal være. Sensoren er designet uten bevegelige deler, og det forlenger livslengden betydelig. Selvfølgelig påvirker det også maskinens oppetid i positiv retning. I sum oppnår man på den måten både robusthet og pålitelighet i målingene. Til og med i krevende applikasjoner innen landbruk, oppnås meget gode resultater.Med et bredt deteksjonsområde detekteres ledige hyller i automatiserte lager.
R2100 er også ideell til bruk i automatiserte lager. PRT-prinsippet sørger for lynrask deteksjon i applikasjoner med stor hastighet. Ultra-IR LEDs er ikke farlige for øynene og uten bevegelige deler blir det en måling med lavt energiforbruk og høy pålitelighet innen et stort temperaturområde. Ekstra kjøling behøves ikke.

Highlights

  • PRT gir pålitelig og presis måling.
  • Ultra-IR LEDs gir kraftig målesignal og lang levetid.
  • Ingen bevegelige deler gir robusthet i krevende omgivelser.
  • 2D måling med multistråle scanning.
  • Høyt antall emitterende dioder med bred utstråling sikrer pålitelig objektdeteksjon uavhengig av overflate.
  • Lavt energiforbruk gir lavere driftskostnad.
  • Rask responstid er viktig i hurtige prosesser.