Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Ultralydsensorer for nivåmåling i silo

Ultralydsensor, serie F260

Ultralydsensorene i serie F260 er spesielt godt egnet til nivåmåling i siloer.
Ultralydsensorene i serie F260 er spesielt godt egnet til nivåmåling i siloer.

I sand- og grusverk er det mye av stoffer som sand, støv, knust stein etc. Materialene blir hentet fram og må lagres inntil de kan bli transportert ut fra verket. Den interne transporten foregår ofte på transportbånd fra bruddet og til forskjellige siloer. Ultralydsensorer er godt egnet til å detektere fyllingsgraden i siloene. Produktserien F260 er spesielt godt egnet for disse applikasjonene.

Ultralydsensorer benytter måleprinsippet "Time of Flight" til å bestemme avstanden til objektet. Det vil si tidsmåling fra en ultralyd sendes ut fra sensoren til den reflekteres tilbake fra objektet. Det analoge elektriske signalet som er proporsjonalt med avstanden sendes så til kontrollrommet og videre fylling i siloen kan stoppes når innstilt fyllingsgrad er nådd. I tillegg har sensoren to grenseverdisignaler. Disse kan benyttes direkte til for eksempel en varsling om at fyllingsgraden er nær, og til shutdown ved overfylling.

Måleområdet på disse sensorene er opp til 10m. De kan kontinuerlig overvåke nivået i siloen. Denne serien er også spesielt robust og kan benyttes i et temperaturområde fra -25-70gr C. Om den benyttes i steinknusere med svært mye støv, kan måleområdet bli redusert til 6m.

Serie F260 finnes i følgende varianter med analog utgang (inkl 2 digitale utganger med valgfri NO eller NC funksjon):

 4 mA … 20 mA, UCxxx-F65-IE..-V15

 0 V … 10 V, UC10000-F260-UE..-V15

I tillegg er programmeringsenheten 3RX4000-PF med programvaren"SONPROG for Windows" tilgjengelig for idriftsettelse og parametrisering.


Viktig i forbindelse med idriftsettelse

Det er viktig å montere sensoren i midten av siloen for å forhindre at lydkjeglen når siloveggene. Om det skjer kan man få feilmåling ved at sensoren detekterer veggene eller slagg og støv på veggene i stedet for det riktige nivået. 

For å oppnå den beste lydrefleksjonen, er det lurt å montere sensoren litt på skrå in mot senter av påfyllingstoppen. F260 kan bli tiltet inntil 10 grader i holderen.

Man må også ta hensyn til blindsonen som er mellom 0 og 80 cm fra sensoren. Om fyllingsnivået er i dette området kan det medføre målefeil. Om to sensorer er montert i samme silo, må de innstilles på såkalt "multiplex operation". Det gjør man ved å koble sensoren til programmeringsenheten SONPROG via synkroniseringsinngangen "XI".

 


Grenseverdiutgangen på ultralydsensoren F260 kan benyttes som overfyllingsvern og stoppe videre påfylling.

Påfylling med kontroll

Analogsignalet fra sensoren sendes til kontrollrommet og gir operatøren kontinuerlig informasjon om fyllingsgraden i siloen. Grenseverdiutgangene F260 har funksjon som overfyllingsvern. Transportbåndet kan stoppes for å forhindre overfylling. På den måten oppnår man sikker drift av anlegget til enhver tid.

Mange fordeler:

  • Ekstremt robust design.
  • Monteringsbrakett med innstillingsmulighet på sensorhodet.
  • Enkel idriftsettelse med SONPROG + 3RX4000-PF.
  • Kontinuerlig overvåking av nivået.
  • Pålitelig overfyllingsvern og shutdownfunksjon.

Tilgjengelig for gratis nedlasting: Technology Guide Ultrasonic Sensors