Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Priser 2014

Våre priser endrer seg fra 1. januar 2014

Som de fleste har fått med seg har den norske kronen svekket seg betydelig i forhold til Euro. Det gjør at våre priser går opp med virkning fra 1. Januar 2014. Europrisene blir bare ubetydelig justert. Ta kontakt med oss dersom du ønsker eksakte prisfiler.

Våre transportleverandører har dessverre også øket sine priser til oss og med virkning fra 1. Januar 2014 er prisen på våre normale frakter kr 200,- for forsendelser opp til 25 kg. TNT-frakter over natt blir priset til kr 500,-.