Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Her er svaret på vår lille Quiz i nyhetsbrev fra Januar 2016

Det er et spørsmål om tid

Church clock

Løsning

Første ring starter på tid 0 sekunder. Deretter kommer det 5 ring til når klokken er 6. Det er altså 5 tidsperioder mellom 6 ring.


For å finne tiden på 1 ringesyklus må man derfor ta 6 ring og dividere på 5 ringesykluser.

6/5 = 1.2 sekunder

Når klokken slår 12, er det altså 11 tidsperioder mellom ringene. Derfor blir kalkulasjonen:

11 x tidsperiden
11 x 1.2 sekunder = 13.2 sekunder

Svar: Klokken 12 ringer kirkeklokkene i 13.2 sekunder.


e-news

Bli abbonent på vårt nyhetsbrev og få nyttig informasjon om våre produkter, applikasjoner samt annet nyttig stoff.

Subscribe

Les våre elektroniske nyhetsbrev: