Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

DART betyr feltbuss på nye effektnivåer

Spennende nytt konsept for ex-beskyttelse

FieldConnex DART Fieldbus

DART feltbuss er en teknologi som for første gang kombinerer egensikkerhet med høy effekt til felt. Den egensikre såkalte "High-Power Trunk" tillater lange kabler og høyt antall instrumenter i sløyfen.

Egensikkerhet har vært den ledende teknologien for signalbehandling i ex-sone i flere tiår. Veletablert teknologi og enkel bruk har gjort egensikkerhet til den foretrukne teknologien. Den er meget sikker og meget enkel å anvende. Men den lave tilgjengelige energien man kan sende til felt har vært en flaskehals for instrumenteringsanlegg i Ex-sone. Med den nye DART-teknologien endrer dette seg.

DART som står for "Dynamic Arc Recognition and Termination" er en teknologi som detekterer farlige transienter hvor som helst i en elektrisk krets, og kutter energien til kretsen på mikrosekunder for på den måten å forhindre at farlige gnister kan oppstå. På den måten kan man kombinere egensikkerhet med høyere energi. Og det åpner for helt nye muligheter innen anleggsdesign. Første applikasjon for DART er feltbussignaler i ex-områder. Her kan man nå designe for et langt større antall instrumenter i hver feltbussløyfe.


DART feltbuss er en del av produktfamilien FieldConnex®. Tilgjengelig og klart til bruk

DART-komponenter er en del av produktfamilien FieldConnex® , og er nå tilgjengelige. Feltbussinstallasjoner er nå blitt mer kraftfulle enn noen gang samtidig som tryggheten og sikkerheten er ivaretatt gjennom egensikkerhet som før. DART feltbuss står for en løsning som har vært etterspurt i lang tid, nemlig det såkalte "High-Power Trunk"-konseptet. DART feltbuss løser effektproblemene i FISCO og Entity fieldbus systems og muliggjør samtidig:

 • Redundante powersupply med lastfordeling
 • Lengre kabler og flere instrumenter
 • Redusert plassbehov i skap
 • Arbeid på instrumenter og kabler uten "hot work permit"

DART feltbuss har ATEX og IEC Ex sertifikater og er derfor klart til bruk.


DART Power Hub

DART Power Hub
DART Power Hub

DART Power Hub er basert på FieldConnex® High-density Power Hub. Det forsyner kraft til segmentene og ivaretar tilkoblingen til DCS systemet. Den detekterer farlige transienter og forhindrer mulige gnistdannelser.

 • Redundante power moduler
 • Utgangssignal 22.5 V/360 mA
 • Tilgjengelig analysemodul for overvåking av det fysiske laget.
 • Opp til 1000m lengde på trunk

DART Segment Protector

DART Segment Protector
DART Segment Protector

DART Segment Protektor har egensikre utanger i Ex ib. Alle typer egensikre instrumenter kan tilkobles.

 • Kortslutningsbeskyttelse på hver spur
 • Opp til 4 Segmentprotektorer pr segment
 • 12 utganger pr segmentprotektor
 • Utgangssignal 10.5...22.5 V/34 mA

DART Fieldbus - Power and Intrinsic Safety in Zone 1

Long cable runs and high device count – all intrinsically safe. DART Fieldbus makes it.