Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Nytt system som beskytter mot statisk bildeinnbrenningfor VisuNet Panel PCer og Remote monitorer

Previs! Et verktøy for å forhindre bildeinnbrenning

Previs! Et verktøy for å forhindre bildeinnbrenning

Ingen skygger til fortiden: Previs hindrer permanent innbrenning eller svekkelse av skjermen på LCD-skjermer under presentasjon av prosessbildene. Programmet er standard på alle nye Windows 7 baserte VisuNet PCer og Remonte monitorer uten noen ekstra kostnader.

I motsetning CRT-skjermer, vil innbrenning egentlig ikke skje for flytende krystall skjermer. Dette begrepet brukes for å beskrive en lignende effekt for LCD-skjermer på bakgrunn av ulike fysiske prosesser. Når statiske bilder ligger på LCD-skjermer over tid, kan mobilitet av flytende krystaller være begrenset for en lengre tid eller irreversibelt. Resultatet er sammenlignbart med den kjente innbrenningseffekt som kan oppstå i CRT-skjermer.

Previs vil være aktiv etter en valgt tid av aktivitet for å hindre statisk bilde-innbrenning.
Det er valgbart om Previs skal deaktiveres fra tastaturet, ved bevegelse av mus, eller hvis touch skjerm benyttes, ved berøring av denne.  Selv om Previs er aktiv, forblir prosessbildet synlig og du har fortsatt direkte tilgang til all viktig prosessinformasjon.

I tillegg kan du tilpasse skjermens lysstyrke reduksjon. Høyere verdier gir bedre beskyttelse mot innbrenningseffekter for skjermen, men skjermens lesbarhet vil svekkes og vice versa. Et ikon gir en forhåndsvisning av den valgte intensitet. Previs har blitt testet i flere måneder og er en patentert teknologi.Different brightness settings of Previs: left = 0 %, middle = 30 %, right = 50 %