Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

WirelessHART – Planlegging og konstruksjon av nettverk

2011-12-12

WirelessHART er basert på et såkalt mesh-nettverk

Planlegger du å installere et WirelessHART-nettverk? Da er det fornuftig å laste ned vårt tekniske dokument 'Planning and Deploying Networks' som gir svar på hva som må vurderes i forbindelse med installasjonen.


Oppsett av et WirelessHART nettverk

De første stegene i oppsettet av et WirelessHART nettverk er beskrevet i det tekniske dokumentet. Man definerer et prosjektområde som er det arealet der de aktuelle prosessavsnittene befinner seg. En god definisjon av prosjektområdet sikrer et enhetlig ansvar og enhetlige arbeidsprosesser.

Det neste er å vurdere nettverkets sameksistens med andre nettverk. Det må unngås kollisjon av datapakker fra andre trådløse nettverk i nærheten eller innen det samme prosjektområdet. Normalt sett vil det være nødvendig å kontrollere og motvirke interferens fra enten frekvens, dekningsområde eller tid.

Anlegget kan deretter eventuelt deles opp i underområder. Det er den første delen av nettverksplanleggingen. Deretter må det planlegges hvor gatewayer skal monteres i forhold til der måleutsyret befinner seg. Deretter sjekkes den trådløse forbindelsen i anlegget, og om det er områder uten dekning, må det planlegges inn repeatere.

Det er veldig enkelt å utvide et WirelessHART nettverk på grunn av at det har en selv-organiserende funksjonalitet.

Når utstyret er montert og forbindelsene opprettet er det tid for idriftsettelse. Tekniske råd i den forbindelse er beskrevet i det tekniske dokumentet. I det samme dokumentet er det også beskrevet hvordan dette kobles opp mot en vert, såkalt "host integration". Dette har mange likhetstrekk med hvordan man setter opp et remote I/O-system.

Dokumentet inneholder også info om hvordan et WirelessHART nettverk skal dokumenteres.

Så da er det bare å sette i gang. Last ned din kopi av dokumentet Planning and Deploying Networks i dag !