Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Løste du det ? Her er svaret på oppgaven i vårt nyhetsbrev

Løs en lite matte-oppgave

Hva blir svaret i siste linje ? Følg logikken i radene over.

 
  • 0 + 0 = 0
  • 1 + 1 = 2
  • 2 + 2 = 8
  • 4 + 3 = 28
  • 8 + 4 = ?

Løsning

Hver linje følger samme mønster. Summen av tallene til venstre multipliseres med det første tallet:  (tall 1 + tall 2) * tall 1 = riktig svar. Førsøk selv:

  • (4 + 3) * 4 = 28
  • (8 + 4) * 8 = 96

Det riktige svaret er derfor 96. Klarte du det ?