Serviceline
Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Avstandsmåling basert på Pulse Ranging Technology (PRT) [Movie]

Pulse Ranging Technology (PRT) er en teknologi som benytter seg av  en laserdiode som sender ut en kort og energirik lyspuls som reflekteres i måleobjektet og igjen detekteres av en lysfølsom diode i måleren. Ved å benytte korte og energirike pulser, oppnås langt bedre data enn ved konstante lyskilder.

Fordelene ved serie VDM 28 som benytter seg av Pulse Range technology (PRT) er nøyaktighet, støyimmunitet, presisjon og uavhengighet av type måleobjekt.

Disse korte, energirike målepulsene har svært gode egenskaper i forbindelse med avstandsmåling. De blir lite følsomme overfor fremmed lys og kan operere i temperaturer helt ned til -30°C. VDM 28 med PRT har også minimal forskjell på svarte og hvite objekter, samt at den er lite følsom overfor fremmede objekter i og utenfor målesonen.

I det store og det hele er det dekning for å si at VDM 28 med PRT alltid returnerer et høykvalitets målesignal. Ta en titt på filmen ovenfor og lær mer om VDM 28 og PRT.